Fisioteràpia Terrassa


12/3/13

Neuroma de Morton / Dolor pie

QUE ÉS UN NEUROMA DE MORTON ?


web lifesportsmedicine
El Neuroma de Morton (també anomenat Neuroma Interdigital o Neuroma plantar) és una degeneració del nervi digital plantar acompanyada d'una fibrosis perineural . Usualment es localitza entre el 3º i 4º metatarsians (75% dels casos), encara que de vegades es pot presentar entre el 2º i 3º (17% dels casos). Molt rares vegades es presenta en altres posicions.


És una condició bastant freqüent, sent la seva incidència en les dones 6-18 vegades major que en els homes. Pot presentar-se a qualsevol edat, encara que és mes freqüent entre els 15 i 50 anys


L'origen del Neuroma de Morton és la irritació per compressió del nervi Interdigital entre els caps metatarsians. Es desenvolupa per una flexió dorsal excessiva dels dits dels peus, moltes vegades produïdes per les sabates estretes o de taló alt. La teoria biomecànica d'aquesta condició implica la mecànica del peu i del turmell. Així, els subjectes amb músculs Soli i Gastronecmis (comunament anomenats Bessons) molt forts o que mostren un fort pronació del peu (peu pla) poden compensar aquest efecte per dorsiflexió dels metatarsians amb la subsegüent irritació del nervi interdigital.-