Fisioteràpia Terrassa


12/1/16

Kinesiotape/ Vendaje Neuromuscular

EMBENAT NEUROMUSCULAR

L’embenat és una de les tècniques més esteses en la fisioteràpia traumatològica, reumatològica i ortopèdica.
web cosmo.es
Des de fa relativament poc temps, la tècnica d’embenat neuromuscular, també anomenada Kinesiotaping o Medical Taping, s’està obrint camí en la pràctica diària de molts fisioterapeutes.
Les bases de l’embenat neuromuscular es varen assentar a l’Àsia, principalment a Corea i el Japó, els anys 60. És un mètode basat en la teoria que el moviment i l’activitat muscular són imprescindibles per a mantenir o recuperar la salut. Segons aquest mètode, la musculatura és necessària per al moviment però també influeix en la circulació sanguínia i limfàtica i en la temperatura corporal. Segons aquest principi, el funcionament incorrecte de la musculatura pot provocar tota una sèrie de símptomes i lesions.
Basant-se en totes aquestes premisses, es va desenvolupar un esparadrap elàstic de cotó que podia ajudar en la funció muscular sense limitar els moviments corporals. Tractant d’aquesta manera la musculatura lesionada, s’activa el procés de recuperació del cos.
Els efectes exactes de l’embenat neuromuscular són: