Fisioteràpia Terrassa


2/6/16

Descentratge d'espatlla / Dolor de hombro

Això què és?

Ens referim a descentratge del cap de l'humer quan aquest s'ha mogut de la seva posició fisiològica de la cavitat glenoidea, és a dir, quan la seva posició no és la correcta respecte a l'espatlla. 
web slideshare.net

Estàvem dissenyats per anar de quatre grapes i en passar a la postura bípeda, qui paga el tribut són els nostres tendons de l'espatlla que es van degenerant i en funció de l'ús que els hi donem els anem danyant més ràpidament. 

A causa de la desproporció existent entre les parts òssies que configuren l'articulació de l'espatlla per definició seria inestable. 
L'estabilitat de l'espatlla ve donada per la musculatura, els lligaments, la càpsula, el rodet... i les espatlles sofreixen dos tipus de descentratges: 
  • Descentratge anterosuperior: Tenim més forts els músculs de fora respecte als de dins, Deltoides vs Manegot.
  • En  SPIN: Tenim més forts els rotadors interns respecte els externs.